Planina Tara

Planinska lepotica

Planinu Taru priroda je bogato darovala različitim geomorfološkim celinama, specifičnim oblicima reljefa i drugim prirodnim lepotama po cemu se ubraja u najlepše planine Srbije. Tara i susedna Zvijezda, čine jedinstvenu planinsku celinu, koju medjusobno dele kanjonske doline rečica: Derventa i Beli Rzav.

Ove planine čine istočni ogranci Dinarskog sistema sa sličnom strukturom i pravcem pružanja (severozapad – jugoistok), kojima je Drina usekla duboku i živopisnu kanjonsku dolinu. Ukupna površina planine Tare je 183 km2 , a prosečna visina je 1200 m. Područje Nacionalnog Parka Tara zauzima prostor od 19.175 hektara. Na području NP Tara postoji značajan broj zaštićenih vrsta (ukupno 1100 vrsta viših biljaka , od kojih je najpoznatija Pančićeva omorika) i životinjskih vrsta (ukupno oko 170 vrsta ptica, oko 53 vrste sisara…)

Klima na Tari je kontinentalno-planinska. Prosečna temperatura leti je 15,3 oC, a zimi iznosi -3,7 oC. Broj sunčanih dana je 62 godišnje. Prosečna dnevna insolacija leti 7,2 h, a zimi 2,8 h. Prosečna dužina trajanja snežnog pokrivača je 106 dana uz prosečnu debljinu snega od 100 cm. Period pod snegom je od Oktobra do Aprila.

 

Prospekt NP TARA - preuzmi

Prospekt NP TARA ENGLESKI - preuzmi

Drinska Bajka Apartmani
Mališevac BB, 31250 Bajina Bašta, Srbija

Ukoliko imate pitanje, sugestiju ili kritiku, slobodno nas možete kontaktirati.

drinskabajka@gmail.com

  • +381 (0) 63 556 333
  • +381 (0) 63 556 333